SOTAMARSALKKA, VAPAAHERRA MANNERHEIM PERUSTI RAHASTON VUONNA 1937 VAROILLA, JOTKA HÄN SAI LAHJAKSI 70-VUOTISPÄIVÄNÄÄN.

LAHJOITUSVAROJEN OLI ENSIMMÄISTEN SÄÄNTÖJEN MUKAAN MÄÄRÄ RIITTÄÄ 15 VUOTTA – RAHASTO JATKAA KUITENKIN MERKITTÄVÄÄ TYÖTÄÄN MARSALKAN HENGESSÄ VIELÄ TÄNÄÄNKIN.

RAHASTO JAKAA APURAHOJA PUOLUSTUSVOIMIEN UPSEEREILLE MM. OPINTOMATKOJA, KIELIOPINTOJA JA VÄITÖSKIRJOJA VARTEN. TAPAUSKOHTAISESTI TUETAAN MYÖS UPSEEREIDEN PITKÄAIKAISTA OPISKELUA ULKOMAILLA.

JOKA VIIDES VUOSI PALKITAAN JOKO ELÄMÄNTYÖPALKINNOLLA TAI ANSIOITUNEIDEN TUTKIJOIDEN PALKINNOILLA HENKILÖITÄ, JOTKA OVAT ANTANEET MERKITTÄVÄN PANOKSEN  AJANKOHTAISTEN MAANPUOLUSTUKSEN AIHEIDEN TAI SOTAHISTORIAN TUTKIMUKSEN SARALLA.